Menu
Præstø By og Vand, Praestoe byogvand, Vordingborg, Vordingborg Kommune, byudvikling, planlægning, borgerinddragelse, dialog, lystbådehavn, havnemiljø, samskabelse

Udviklingsplaner - by og vand


Kommunalbestyrelsen i Vordingborg har pr. 18.12.2019 godkendt tre endelige forslag til udviklingsplaner for lystbådehavnene og tilhørende områder med fritids- og vandrelaterede aktiviteter i købstæderne, Vordingborg, Præstø og Stege.


Målet med den enkelte udviklingsplan er at anvise langsigtede og innovative helhedsløsninger samtidig med at håndtere udfordringen med havstigning og gentagne højvandshændelser.


Ønsket er bl.a. at arbejde med vandet som udviklingspotentiale som en styrke, der skal binde by- og havneaktiviteter sammen.

Udvikling og funktionalitet 


”Udvikling af havnene har været efterspurgt meget længe, så jeg er meget glad for at arbejdet nu kan igangsættes. Udviklingsplanerne skal skabes i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem rådgivere, kommune, borgere og andre interessenter.


Samtidigt skal de løsninger, vi sammen vælger, være flerfunktionelle, så vi sikrer, at pengene bliver brugt klogt. Kystsikring kan eksempelvis udformes, så det samtidigt er et levende byrum”


Michael Larsen
Formand
Udvalget for Plan og Teknik

Realisering


De tre udviklingsplaner skal være afsæt for kommende anlægsprojekter og skal danne grundlag for samarbejde med relevante fonde og investorer om realiseringen af projekterne.


Foreløbig har Kommunalbestyrelsen afsat 20 mio. kr. til realisering af de fysiske anlæg, som kan udgøre den kommunale medfinansiering.


19.12.2019

Strategisk-fysisk udviklingsplan endeligt vedtaget!


Kommunalbestyrelsens har den 18. december 2019 vedtaget tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for Præstø Havn, Stege Kyst og Vordingborg Nordhavn. Tak til jer, for alle de mange gode og konstruktive input I har bidraget med i løbet af processen både på byværkstederne og projektkontoret. Vi kan alle være stolte af, at Vordingborg Kommune er den første kommune, der har arbejdet strategisk med parallelle planer for alle kommunens 3 købstæder samtidig.


Med vedtagelsen i Kommunalbestyrelsen er processen med udarbejdelse af de 3 udviklingsplaner for hhv. Vordingborg Nordhavn, Præstø Havnefront og Stege Kyst afsluttet. Der er nu lagt op til en spændende udvikling over de kommende år og arbejdet går nu ind i en fase hvor der skal findes finansiering til udviklingsplanerne, så vi kan bevare og samtidig udvikle den vigtige kulturarv og de fysiske bevaringsværdier, vores købstæder og deres havnenære byområder.


Udvalget for Plan og Teknik vil på et senere møde behandle et samlet forslag til parkering af autocampere og placering af husbåde og vil i det videre forløb i videst muligt omfang tage hensyn til eksisterende klubbers tilstedeværelse på havneområderne. Ændringer for vinteropbevaring af både skal også forelægges Udvalget for Plan og Teknik. Forslaget vil blive endeligt behandlet i Kommunalbestyrelsen.


Se det endelige materiale for strategisk-fysisk udviklingsplan for Præstø Havnefront her

Se den endelige plantegning for hele Præstø Havnefront her


I kan læse dagsordenspunktet, bilagene og referatet her

Rigtig god jul og godt nytår! Vi ses i 2020 til nye spændende projekter!


Venlig hilsen

Afdeling for Plan og By

Vordingborg Kommune

09.12.2019

Høringsperiode afsluttet

Høringsperioden for de tre udviklingsplaner er nu afsluttet og de indkomne svar er blevet behandlet. Vi har modtaget flere gode forslag, der tilsammen vidner om et robust grundlag for det videre forløb og kommende arbejde med lokale projekter og planer for havnene.

Udviklingsplanerne for de tre havne, Vordingborg Nordhavn, Stege Kyst og Præstø Havn er lige nu til politisk behandling og vil blive behandlet og indstillet til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen d. 18.12.2019.

Hvis man er interesseret kan de samlede indkomne høringssvar læses her samt deraf følgende bemærkninger og ændringer læses her.


12.09.2019


Vi åbner vores projektkontor igen

I planernes høringsperiode åbner vi igen i Bio Bernhardt, så alle kan komme med spørgsmål til planerne.

Vi holder åbent som følger:


Torsdag 26. september kl. 14 – 17

Torsdag 03. oktober kl. 14 – 17

Torsdag 10. oktober kl. 14 – 17

Torsdag 24. oktober kl. 14 – 17


Vi ses i Bio Bernhardt :-)

12.09.2019


Udstilling af udviklingsplanerne

Kom og se forslagene til Udviklingsplanerne udstillet:
På Præstø Bibliotek kan du se planerne i stort format i hele høringsperioden

 
20. september - 1. november 2019

02.09.2019

Processen herfra?

Ved godkendelse af planerne vil de komme i offentlig høring i 6 uger: 20. september – 01. november 2019. Det er her vigtigt at sige, at debatindlæg her på portalen ikke anses som et gyldigt høringssvar.

Høringssvar skal indgives på tekpost@vordingborg.dk


Planerne for alle vores tre købstæder vil i samme periode være udstillet på hhv. Stege, Præstø og Vordingborg biblioteker.


Sæt også kryds i kalenderen vedden 24. oktober om aftenen – der holder vi borgermøde i Langebækhallen om planerne.


02.09.2019


Forslag sendt til politisk behandling!


Nu er vi nået så langt med vores udviklingsplaner, at de første endelige udkast til politisk behandling er udarbejdet. Tak til jer, for alle de mange gode og konstruktive input, i har givet. Både på Byværkstederne og projektkontoret i løbet af processen.

Det har været en fornøjelse at arbejde sammen!

Udviklingsplanerne bliver behandlet politisk som følger:

  • Udvalget for Klima og Miljø og Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid 3. september 2019
  • Udvalget for Plan og Teknik 4. september 2019
  • Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati 10. september 2019
  • Kommunalbestyrelsen 18. september 2019


Se det samlede forslag til strategisk-fysisk udviklingsplan for Præstø Havnefront her

Se det endelige forslag til plan for Præstø Havnefront her

I kan læse dagsordenspunktet, bilagene og referater her

26.08.2019

Udkast til udviklingsplan for Præstø Havnefront


Arbejdet med udviklingsplanen for 
Præstø Havnefront er nået til en fase, hvor den nedsatte styregruppe, bestående af udvalgspolitikere og direktionen, skal tage stilling til det nuværende materiale før det sendes til politisk behandling.

Herunder vil I have mulighed for at se hvad styregruppen skal drøfte på mødet!

Forslag til udviklingsplan for Præstø Havnefront pr. 26.08.2019.


20.08.2019


Fjerde udkast til udviklingsplan for Præstø Havnefront


Forslaget til udviklingsplanerne vil blive sendt i offentlig høring i 4 uger i september / oktober 2019, og de tilrettede forslag indstilles derefter til politisk godkendelse.

I høringsperioden vil det fortsat være muligt at kommentere forslagene ved at indsende høringssvar til Vordingborg Kommune. Der vil komme mere information om dette her på siden.


Se det fjerde udkast til udviklingsplanen her.


19.08.2019


Projektkontoret er åbent på torsdage kl. 14 - 17.


Kig forbi Bio Bernhardt´s café på torsdag og få en kop kaffe og en snak om vores udviklingsplan for Præstø Havnefront!

Vi er på Projektkontoret igen de kommende torsdage i hele august 2019 i tidsrummet kl. 14-17.

Så kom forbi og få en snak om udviklingsplanen som den ser ud nu, tydeligt præget af de mange gode input som er kommet fra Jer, både lokale borgere og brugere af havnen.

Der er som altid kaffe på kanden og chokolader i skålen.

Husk, når det blå flag flagrer foran Bio Bernhardt, er kontoret åbent.
13.08.2019


UDVIKLINGEN OVER DE SIDSTE  MÅNEDER


Her i galleriet til højre ser du fotos af alle planudkast fra juni-august .

Vil du se planerne i god opløsning så klik på nedenstående links.

Første udkast     Andet udkast     Tredie udkast      Fjerde udkast

Vil du se alle de indkomne idéer og opsamlingen fra Byværksteder og Projektkontorer, så klik herunder

Input fra Projektkontorer og partsmøder 

Opsamling på Byværkstederne 

Opsamling fra det fælles Byværksted 

08.08.2019


Tredie udkast til udviklingsplan for Præstø Havnefront

Lidt Nyt:

Udviklingsplanerne for Vordingborg Nordhavn, Præstø Havn og Stege Kyst er ved at være færdigtegnet, og vi har nu de forslag til præsentation, som rådgiverteamet SLA, CFBO, Viggo Madsen og DHI har brugt sommeren på at færdiggøre. Forslagene er endnu ikke endelig besluttet, men det nærmer sig.


Se det tredie udkast her

Links til havneprojekterne i Vordingborg og Stege

Som de fleste nok ved, har vi ikke blot én men hele tre havneudviklingsplaner på vej i Vordingborg Kommune. Nogle ting vil gå igen fra havn til havn, mens andre ting vil være forskellige.

På siderne for de andre to havneprojekter kan du følge med og måske endda blive inspireret eller selv komme med gode idéer. Links til de andre havneprojekter finder du her:


Vordingborg - by og vand


Stege - by og vandSTORT BYVÆRKSTED I VIEMOSE EGNSHUS

18 juni 2019


I forlængelse af de tre byværksteder i Vordingborg, Præstø og Stege i sidste måned blev der opsamlet på et samlet fællesbyværksted på en fjerde destination i egnshuset i Viemose.

Med repræsentanter for alle tre byer fra både erhvervsliv, foreninger som borgere blev visionerne fra de tre byer diskuteret og kortlagt for den videre proces.


Se Vordingborg Kommunes oplæg ved at trykke HER


Se skitseoplægget fra SLA ved at trykke HER


Se opsamlingen af drøftelserne på mødet ved at trykke HER

17. juni 2019

Andet  udkast til udviklingsplan

Her kan du se det andet udkast til udviklingsplanen. Dette udkast præsenteres på det fælles byværksted i Viemose Egnshus så der kan komme en masse gode input til det.

Du kan klikke på linkene nedenfor hvis du vil se udkastet til planen, ligesom du kan se præsentationen af planen og en planche med nogle af de inputs, som ligger til grund for udkastet.

SE DET ANDET UDKAST TIL UDVIKLINGSPLANEN

SE PRÆSENTATION AF DET ANDET UDKAST

SE OPSAMLINGEN AF INPUT FRA ALLE BYVÆRKSTEDERNE


13. juni 2019

Første udkast til udviklingsplan

Så er det her! Det første udkast til udviklingsplanen. Du kan klikke på linkene nedenfor hvis du vil se udkastet til planen, ligesom du kan se præsentationen af planen og en planche med nogle af de inputs, som ligger til grund for udkastet.


SE DET FØRSTE UDKAST TIL UDVIKLINGSPLANEN


SE PRÆSENTATION AF DET FØRSTE UDKAST


SE PLANCHE MED INPUT FRA ALLE BYVÆRKSTEDERNE

Billedet viser et udsnit af udkastet til udviklingsplanen

23. maj 2019

Byværksted i Pakhus 8


Med introduktion af Michael Larsen, Formand for Udvalget for Plan og Teknik blev workshoppen skudt igang. Foran godt 60 fremmødte borgere, foreninger og erhvervsliv blev projektets grundlag og forudsætninger kortlagt samt planen for gennemførelse. Herefter fulgte rådgiver på udviklingsplanerne Team SLA med en gennemgang af tilgangen til projektet samt de første spæde ideer til udviklingsplanen.


Arrangementet fortsatte udveksling af ideer og holdninger til fremtidens Præstø Havnefront. Workshoppen blev opdelt i forskellige temaer hvor der var mulighed for at rokere mellem de forskellige stande, der omhandlede tematikker som bl.a. klimatilpasning, havnens nutid, fremtid og historie samt kultur- og fritidsaktiviteter.


Se oplægget fra Vordingborg Kommune


Se oplægget fra Team SLA


Brug DIN stemme på dialogportalen

Der er mange interesser at tænke sammen. En løbende udveksling af idéer og input med byernes mange aktive parter, foreninger og borgere er derfor altafgørende for at den kommende udviklingsplan kan komme alle til gode i sidste ende.

Et vigtigt parameter for udviklingen i hver af de tre kystområder er at den sker på baggrund af en dialogbaseret proces mellem kommunen, byen og havnens parter.

Det er derfor NU du kan påvirke udviklingen her på portalen ved at give din stemme, lokale idé eller projekt til kende. Eller måske du bare er nysgerrig på hvad andre har gang i? Under menuen DEBAT kan du sammen med medborgere, foreninger og erhvervsliv udveksle dit syn på hvordan fremtidens kystzone skal udvikle sig i netop din by. Deltag allerede i debatten nu ved at udfylde følgende spørgeskema omkring dit lokale havneområde. Brug koden 423865.Præstø By og Vand, Praestoe byogvand, Vordingborg, Vordingborg Kommune, byudvikling, planlægning, borgerinddragelse, dialog, lystbådehavn, havnemiljø, samskabelse, havnefront