Menu
Præstø By og Vand, Praestoe byogvand, Vordingborg, Vordingborg Kommune, byudvikling, planlægning, borgerinddragelse, dialog, lystbådehavn, havnemiljø, samskabelse

Udviklingsplaner - by og vand

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for lystbådehavnene og tilhørende områder med fritids- og vandrelaterede aktiviteter i de tre købstæder, Vordingborg, Præstø og Stege. Den enkelte udviklingsplan skal vise langsigtede og innovative helhedsløsninger for fritidstilbud, havne- og vandsportsaktiviteter for de mange aktive borgere, der nyder de muligheder byen, naturen og vandet tilbyder. Samtidig skal udfordringen med havvandsstigning og gentagne højvandshændelser håndteres ved at arbejde med vandet som et udviklingspotentiale – en styrke, der kan binde by og havn sammen.

Udvikling og funktionalitet 

”Udvikling af havnene har været efterspurgt meget længe, så jeg er meget glad for at arbejdet nu kan igangsættes. Udviklingsplanerne skal skabes i et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem rådgivere, kommune, borgere og andre interessenter.


Samtidigt skal de løsninger, vi sammen vælger, være flerfunktionelle, så vi sikrer, at pengene bliver brugt klogt. Kystsikring kan eksempelvis udformes, så det samtidigt er et levende byrum”


Michael Larsen, formand for Udvalget for Plan og Teknik

Realisering

De tre udviklingsplaner skal være afsæt for kommende anlægsprojekter og skal danne grundlag for samarbejde med relevante fonde og investorer om realiseringen af projekterne. Foreløbig har Kommunalbestyrelsen afsat 20 mio. kr. til realisering af de fysiske anlæg, som kan udgøre den kommunale medfinansiering. Udviklingsplanerne forventes færdige i slutningen af året 2019.


Projektkontoret er åbent igen på torsdag den 27. juni 2019 kl. 14 - 17.


Kig forbi Bio Bernhardt´s café på torsdag og få en kop kaffe og en snak om vores udviklingsplan for Præstø Havnefront!


Projektkontoret holder sommerferie i juli måned.

Vi åbner igen i august og inviterer til dialog alle torsdage kl. 14 - 17


Links til havneprojekterne i Vordingborg og Stege

Som de fleste nok ved, har vi ikke blot én men hele tre havneudviklingsplaner på vej i Vordingborg Kommune. Nogle ting vil gå igen fra havn til havn, mens andre ting vil være forskellige.

På siderne for de andre to havneprojekter kan du følge med og måske endda blive inspireret eller selv komme med gode idéer. Links til de andre havneprojekter finder du her:


Vordingborg - by og vand


Stege - by og vandSTORT BYVÆRKSTED I VIEMOSE EGNSHUS

18 juni 2019


I forlængelse af de tre byværksteder i Vordingborg, Præstø og Stege i sidste måned blev der opsamlet på et samlet fællesbyværksted på en fjerde destination i egnshuset i Viemose.

Med repræsentanter for alle tre byer fra både erhvervsliv, foreninger som borgere blev visionerne fra de tre byer diskuteret og kortlagt for den videre proces.


Se Vordingborg Kommunes oplæg ved at trykke HER


Se skitseoplægget fra SLA ved at trykke HER


Se opsamlingen af drøftelserne på mødet ved at trykke HER

17. juni 2019

Andet  udkast til udviklingsplan

Her kan du se det andet udkast til udviklingsplanen. Dette udkast præsenteres på det fælles byværksted i Viemose Egnshus så der kan komme en masse gode input til det.

Du kan klikke på linkene nedenfor hvis du vil se udkastet til planen, ligesom du kan se præsentationen af planen og en planche med nogle af de inputs, som ligger til grund for udkastet.

SE DET ANDET UDKAST TIL UDVIKLINGSPLANEN

SE PRÆSENTATION AF DET ANDET UDKAST

SE OPSAMLINGEN AF INPUT FRA ALLE BYVÆRKSTEDERNE


13. juni 2019

Første udkast til udviklingsplan

Så er det her! Det første udkast til udviklingsplanen. Du kan klikke på linkene nedenfor hvis du vil se udkastet til planen, ligesom du kan se præsentationen af planen og en planche med nogle af de inputs, som ligger til grund for udkastet.


SE DET FØRSTE UDKAST TIL UDVIKLINGSPLANEN


SE PRÆSENTATION AF DET FØRSTE UDKAST


SE PLANCHE MED INPUT FRA ALLE BYVÆRKSTEDERNE

Billedet viser et udsnit af udkastet til udviklingsplanen

23. maj 2019

Byværksted i Pakhus 8


Med introduktion af Michael Larsen, Formand for Udvalget for Plan og Teknik blev workshoppen skudt igang. Foran godt 60 fremmødte borgere, foreninger og erhvervsliv blev projektets grundlag og forudsætninger kortlagt samt planen for gennemførelse. Herefter fulgte rådgiver på udviklingsplanerne Team SLA med en gennemgang af tilgangen til projektet samt de første spæde ideer til udviklingsplanen.


Arrangementet fortsatte udveksling af ideer og holdninger til fremtidens Præstø Havnefront. Workshoppen blev opdelt i forskellige temaer hvor der var mulighed for at rokere mellem de forskellige stande, der omhandlede tematikker som bl.a. klimatilpasning, havnens nutid, fremtid og historie samt kultur- og fritidsaktiviteter.


Se oplægget fra Vordingborg Kommune


Se oplægget fra Team SLA


22.05.

UNGE I PRÆSTØ:

VIS OS HVORDAN JERES HAVN SER UD!


Tag 3 billeder af det, som I synes er HOT i havneområdet.

Det kan fx være:

- steder I kommer meget - steder som I synes rigtig godt om - aktiviteter i kan lide at lave

Tag 3 billeder af det, som I synes er NOT i

havneområdet.

Det kan fx være:

- steder hvor I ikke kommer så tit - steder I ikke bryder jer om - steder som gør jer utrygge


KLIK på billedet til højre og se hele invitationen til konkurrencen og send os billederne ved at klikke på

mailto:byogvand@vordingborg.dk?subject=Unge i Præstø -Præstø Havnefront Fotokonkurrence

og vedhæfte dem.


Det bedste eller mest kreative billede vil blive præmieret.


Brug DIN stemme på dialogportalen

Der er mange interesser at tænke sammen. En løbende udveksling af idéer og input med byernes mange aktive parter, foreninger og borgere er derfor altafgørende for at den kommende udviklingsplan kan komme alle til gode i sidste ende.

Et vigtigt parameter for udviklingen i hver af de tre kystområder er at den sker på baggrund af en dialogbaseret proces mellem kommunen, byen og havnens parter.

Det er derfor NU du kan påvirke udviklingen her på portalen ved at give din stemme, lokale idé eller projekt til kende. Eller måske du bare er nysgerrig på hvad andre har gang i? Under menuen DEBAT kan du sammen med medborgere, foreninger og erhvervsliv udveksle dit syn på hvordan fremtidens kystzone skal udvikle sig i netop din by. Deltag allerede i debatten nu ved at udfylde følgende spørgeskema omkring dit lokale havneområde. Brug koden 423865.Præstø By og Vand, Praestoe byogvand, Vordingborg, Vordingborg Kommune, byudvikling, planlægning, borgerinddragelse, dialog, lystbådehavn, havnemiljø, samskabelse, havnefront