Menu

Baggrund for debatten

Vordingborg Kommune har mange opgaver, der kommer tæt på den enkelte borgers liv. Derfor vil vi gerne styrke dialogen og debatten med borgerne. Det er en stor opgave, der også kræver at du som borger  har lyst til at bidrage til debatter osv.

En af de ting vi helt sikkert ved er, at det kan være en stor opgave for os som borgere at holde styr på alt det der ligger til grund for debatter og forhandlinger.

Derfor vil ét af vores indsatsområder være at skabe et debatmiljø hvor alt relevant materiale er til rådighed for dig og hvor vi hjælper dig med at finde det. Under denne menu, der hedder "baggrund", samler vi alt baggrundsmateriale.

Udbud og rådgivere og politisk proces

Udbuddet om løsning af opgaven om Udviklingsplaner for Vordingborg Kommunes tre Købstadshavne belv annonceret som offentligt udbud i marts 2019. Det blev vundet af Team SLA, der var én ud af 15 tilbudsgivere.

Her kan du læse:

Udbudsmateriale Tre Strategisk Fysiske Udviklingsplaner By og Vand

Vordingborg Kommunes afsæt for projektet, Power-Point-Præsentation

Pressemeddelelse: SLA vinder udbud om købstædernes havne

Præsentation af vinderprojektet: Tre strategisk-fysiske udviklingsplaner for Vordingborg Nordhavn, Præstø Havnefront og Stege Kyst

Politisk beslutning om igangsættelse af udviklingsplanerne


Præstø By og Vand, Praestoe byogvand, Vordingborg, Vordingborg Kommune, byudvikling, planlægning, borgerinddragelse, dialog, lystbådehavn, havnemiljø, samskabelse, udbud, rådgivere, politisk proces

Vi udvikler Præstø Havnefront sammen 

Udviklingsplanen for Præstø Havn har særligt ophæng i Helhedsplanen for Præstø og skal lade sig inspirere af den potentialeanalyse og resultatet af denne, skitseprojektet Præstø Havnefront fra 2015, som den populære Vandsportens By er en del af. Byen har en stærk og tydelig kulturarv med veldefinerede kulturmiljøer, som byen henter en del af sin identitet fra. Havnen og miljøet heromkring er en fortælling om Præstø som opland for landbruget og landsbyerne omkring byen.

Sammenhæng mellem by og vand

Målet med opgaven er først og fremmest at skabe sammenhæng mellem byen og vandet. En sammenhæng, der skal danne ramme om et aktivt fritidsliv med fokus på vandsportsaktiviteter. Oplevelsestilbud der bliver nye vartegn/kendetegn for Præstø til glæde for både turister, lokale beboere, foreninger, skoler og erhvervsdrivende. Forbindelser mellem byen og vandet skal være forbeholdt fodgængere og cyklister og indfaldsveje skal forskønnes og renoveres, så adgangen til Præstø by afspejler byens kvaliteter.

Lokale projekter

Her inddrages også projekter som det lokale projekt Den Blå Rute omkring den gamle ø , hvor der arbejdes for bred inddragelse af byen med detailhandelen, ejendomsejerne, restaurationerne, kommunen, erhvervslivet, kunstnerne, de frivillige og Præstøs borgere og det Blå Eventyr, der er både et fysisk kort og et digitalt kort, der fortæller om Vordingborg Kommunes 385 km kyststrækning som én stor legeplads for eventyrlystne.


Du kan klikke på de understregede projektnavne i de ovenstående tekster og dermed komme ind på projekterne og læse om dem.


GANG I PRÆSTØ HAVNEFRONT

Det er naturen og nærheden til vandet, som gør Sydsjælland, Møn og Bogø til noget helt særligt. Her har vi alle mulighederne lige uden for døren, uanset om du er til de vilde vandaktiviteter eller bare nyder at slutte dagen af med at dyppe tæerne i vandkanten.

Vordingborg Kommunes vision 2030 lyder da også at Vordingborg Kommune er storbyens sunde og smukke forhave!  - Hvor landskabet, vandet og havnene gør kommunen attraktiv for løbere, cyklister, sejlere, surfere, friluftsmennesker og dem, der bare elsker frisk luft eller en gåtur.

Præstø som den smukke, gamle midelalderby fra ca. 1100 - 1200 tallet med en konsekvent arkitektur og fin opmærksomhed på byens karakteristiske huse og bygninger, afspejler specielt byens tidligere betydning som havneby.


Men Præstø er også Handelsby. Og Gourmetby. Og kulturby.

Og så er der Præstø Havn, som sprudler af liv og aktivitet. Her er aktive vandsportsklubber, restauranter og caféer og ikke mindst havnevirksomhed, der gør hele havnedriften mulig,


Klik på billedet til højre for at se lidt om Blå Eventyr Vandsport i Præstø Fjord. Du kan også klikke på de understregede begreber i ovenstående tekst og dermed komme ind på projekterne og læse om dem.

NÆRDEMOKRATI

"I Vordingborg Kommune er vi stolte af vores høje grad af nærdemokrati og borgerinvolvering. Derfor er det vigtigt for os, at arbejdet med de tre planer sker i tæt dialog og samskabelse med byernes mange aktive parter, foreninger og borgere."


Michael Smed

Borgmester, Vordingborg Kommune


Det er et vigtigt parameter for Vordingborg Kommune at udviklingen i hver af de tre lystbådehavne sker på baggrund af en dialogbaseret proces mellem kommunen, byen og havnens parter.

Det er et krav, at udarbejdelsen af de strategisk-fysiske udviklingsplaner for de tre lystbådehavne, Vordingborg Nordhavn, Stege kyst og Præstø Havn bliver gennemført med en høj grad af samskabelse både indad i Vordingborg Kommune på tværs af afdelinger og politiske udvalg, såvel som eksternt med byernes og havnenes parter og brugere.


INDDRAGELSEN ER I GANG 

Vinderteamet SLA er netop nu i gang med inddragelsesprocessen for de 3 lystbådehavne.


Der har været afholdt flere interne møder i Vordingborg Kommune, hvor politikere og medarbejdere fra de forskellige forvaltninger er blevet informeret og inddraget, og det samme er sket for parterne på hver havn.

Netop i disse dage afholdes et Byværksted i hver havn, hvor alle borgere i Vordingborg Kommune har mulighed for at deltage og være med til at definere fremtiden for deres lystbådehavn.

Team SLA vil i det videre forløb bruge inputs og resultater fra den igangværende inddragelsesproces som et vigtigt grundlag og værktøj til at udvikle og skabe nye, innovative og fremtidssikrede "naturbaserede" udviklingsplaner.

Har du lyst til at involvere dig yderligere i debatten om udviklingsplanerne, kan du på nedenstående Digitale Borgerportal skrive debatindlæg og desuden udfylde et spørgeskema.


AKTUELLE MØDER

28. juni åbne projektkontorer i Præstø, Stege, Vordingborg kl. 14-17

I Præstø i Bio Bernhardts café


20. juni åbne projektkontorer i Præstø, Stege og Vordingborg kl. 14-17

I Præstø i Bio Bernhardts café


13. juni åbne projektkontorer i Præstø, Stege og Vordingborg kl. 14-17

I Præstø i Bio Bernhardts café


18. juni 2019 Fælles Byværksted


06. juni åbne projektkontorer i Præstø, Stege og Vordingborg kl. 14-17

I Præstø i Bio Bernhardts café


23. maj 2019 Byværksted på Præstø Havn


22. maj 2019 Byværksted på Vordingborg Nordhavn


20. maj 2019 Byværksted på Stege Kyst


29. april 2019 Partsmøde i Præstø


2. maj 2019 Partsmøde i Stege


7. maj 2019 Partsmøde i Vordingborg


11. april 2019 Opstartsmøde for udviklingsplanerne