Kran på Præstø havn

På Præstø havn bør der etableres en kran, så sejlere selv kan tage både op og i.
Det vil være godt for de lokale sejlere, som vil kunne holde deres både på kapsejladsniveau og også deltage i stævner andre steder.
Samtidig vil det gøre det muligt at tiltrække både udefra til stævner mm. og dermed skabe en langt mere attraktivt sejlermiljø.
Jeg er medlem af en lille foreningshavn, som har en kran og det er pinligt for Præstø at der ikke er en kran. Hvis man vil tages seriøst som havn, med alt den aktivitet det giver, skal der være en kran.
Af helhedsplanen for Dragør havn fremgår det at en 20tons kran koster 1.mio. Og hvis vi kun taler kapsejlads, så kan man jo nøjes med noget langt mindre/ billigere.
 
INDLÆG AF
ANDERS
Dato: 28.05.2019
Emner:
Friluftsaktiviteter
Lokale projekter
Ungeaktiviteter

Kommentar på indlæg

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.